Welcome to Viet-X Style

Chúng tôi tạo ra những gì!

TÌM HIỂU
  CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI VIET-X STYLE
  Logo chính thức của Viet-X Style thành viên trong liên doanh Viet-X Corporation.
  A member of  Viet-X Corp
  • Viet-X Style là thành viên trong liên doanh Viet-X Corporation, chuyên về mảng sản xuất và kinh doanh sản phẩm sản xuất.
  • Ra đời vào đầu năm 2014, Viet-X Style mang xứ mệnh là đầu tàu của liên doanh Viet-X Corporation.
  • Chịu trách nhiệm mảng sản xuất sản phẩm với những mặt hàng chính là túi giấy và áo phông... Trong tương lai chúng tôi sẽ triển khai sản xuất thêm nhiều sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

  ẨN / HIỆN CÁC COMMENT


  0 nhận xét :


  KHÁCH HÀNG


  ✖ Copyright ©2015 Viet-X Corp
  www.viet-x.com - all rights reserved
  Viet-X Corp TvOnline | Hot.VietX | Startup | Ycafe

  Enter email address :

  [ ] GO »