Welcome to Viet-X Style

Chúng tôi tạo ra những gì!

TÌM HIỂU

  • Mục tiêu tăng trưởng với tốc độ 116% trong mỗi quý, hướng tới năm 2016, mục tiêu sản xuất đạt 1 tỷ đồng.
  • Cùng với mảng Internet gồm thiết kế web, TMDT, phân phối,... Viet-X Style góp phần đưa Viet-X Corp chở thành doanh nghiệp đại chúng sớm nhất.
  • Với mức tăng trưởng đều đặn hàng quý. Viet-X Style kỳ vòng sẽ là đầu tàu lợi nhuận cho Viet-X Corp .
  • Mục tiêu phát triển bền vững đi kèm với lợi ích xã hội, cộng đồng.

  LIÊN HỆ NGAY

  ẨN / HIỆN CÁC COMMENT


  0 nhận xét :


  KHÁCH HÀNG


  ✖ Copyright ©2015 Viet-X Corp
  www.viet-x.com - all rights reserved
  Viet-X Corp TvOnline | Hot.VietX | Startup | Ycafe

  Enter email address :

  [ ] GO »