Welcome to Viet-X Style

Chúng tôi tạo ra những gì!

TÌM HIỂU
  Banner Viet-X Style, thành viên liên doanh Viet-X Corp

  • Từ cảm nhật đặc biệt về các sản phẩm từ giấy, các sản phẩm Handmade, Viet-X Style hình thành với sứ mệnh chở thành doanh nghiệp sản xuất của liên doanh Viet-X Corporation .
  • Bắt tay chế tạo thủ công 2 sản phẩm là Túi giấy và thẻ Tag sản phẩm ngay sau đó.

  • Ngày 1/1/2014, Viet-X style chính thức ra mắt dưới sự hỗ trợ tài chính của Viet-X Corporation, sản phẩm mà chúng tôi sabr xuất đầu tiên là sản phẩm túi giấy và hiện sản phẩm này đã có mặt hầu hết ở mọi nơi trên địa phận Viet Nam.
  • Tháng 1/2015 đánh dấu sự lớn mạnh của công ty khi sản xuất 50 nghìn sản phẩm, và đặt mức độ tăng trưởng xấp sỉ 120% trong những quý sau đó.
  • Chúng tôi luôn vinh dự là người đi đầu trong các sản phẩm bảo vệ môi trường.

  ẨN / HIỆN CÁC COMMENT


  0 nhận xét :


  KHÁCH HÀNG


  ✖ Copyright ©2015 Viet-X Corp
  www.viet-x.com - all rights reserved
  Viet-X Corp TvOnline | Hot.VietX | Startup | Ycafe

  Enter email address :

  [ ] GO »